14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 6

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 En apoteker kan frit oprette, flytte og nedlægge apoteksudsalg, håndkøbsudsalg og medicinudleveringssteder, idet apoteksudsalg dog skal placeres inden for en radius af 75 km fra apoteket, jf. dog stk. 2 og § 20 a, stk. 1.

•••

Stk. 2 En apoteker, der nedlægger et apoteksudsalg ved salg, må kun sælge apoteksudsalgets indretning, inventar og varelager til en pris, der ikke overstiger den bogførte værdi heraf.

•••

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse for apotekere, der alene driver apoteksvirksomhed online.

•••

Stk. 4 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om, at apotekeren skal underrette Sundhedsstyrelsen om oprettelse, flytning og nedlæggelse af de i stk. 1 nævnte enheder. Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold

•••
profile photo
Profilside