14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 43

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 43

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§43 Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om fremstilling, kontrol, lagerhold og opbevaring af lægemidler og andre varer på apoteker. Styrelsen fastsætter desuden regler om anvendelse af aktive stoffer og hjælpestoffer i fremstillingen af lægemidler og mellemprodukter, herunder om pligt til at udføre kontroller på fremstillings- og distributionssteder for aktive stoffer. Bekendtgørelse om fremstilling og indførsel af lægemidler og mellemprodukter Bekendtgørelse om udlevering af lægemidler i forsyningsmæssige nødsituationer og i tilfælde af ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger Koblingsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Bekendtgørelse om forhandling af håndkøbslægemidler fra håndkøbsudsalg Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Bekendtgørelse om distribution af lægemidler

•••
profile photo
Profilside