14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 42

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 42

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§42 Sundhedsstyrelsen fastsætter regler om udformning og anvendelse af doseringskort for dosisdispenserede lægemidler, der forhandles til forbrugerne, jf. § 11, stk. 1, nr. 11, og § 12, stk. 1, nr. 2. Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug

•••

Stk. 2 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om apotekernes videregivelse af oplysninger om Bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug

  • 1) ekspeditionen af en recept til receptudstederen og receptekspedition til andre receptudstedere, der har ordineret receptmedicin til samme patient.

•••

Stk. 3 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler, hvorefter også andre personer er berettiget til at udstede forskrifter om udlevering af lægemidler fra apoteker. Bekendtgørelse om gasser til medicinsk brug

•••

Stk. 4 Ministeren for sundhed og forebyggelse kan til gennemførelse af overenskomster med andre lande og direktiver vedtaget af Det Europæiske Fællesskab fastsætte bestemmelse om, at udleveringsforskrifter udstedt af personer, der er berettiget hertil ifølge andre landes regler herom, også må ekspederes her i landet.

•••
profile photo
Profilside