14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 3b

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 3b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3b Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om apotekskæders (sammenslutninger af apotekeres) aktiviteter i forbindelse med opnåelse af omkostningsbegrundede rabatter og udførelse af reklame- og markedsføringsaktiviteter samt om regnskabsmæssige forhold, ledelseserklæring og udførelse af revision. Bekendtgørelse om reklame mv. for lægemidler Bekendtgørelse om apotekeres og apotekerkæders aflæggelse af regnskab

•••

Stk. 2 En apotekskæde, der udfører aktiviteter som nævnt i stk. 1, må ikke uden Sundhedsstyrelsens tilladelse drive eller være knyttet til en virksomhed, der har tilladelse efter § 39, stk. 1 eller 2, i lov om lægemidler.

•••
profile photo
Profilside