14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 34

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Ministeren for sundhed og forebyggelse fastsætter regler om beføjelser og betegnelser for det personale, som beskæftiges på apotekerne.

•••

Stk. 2 Undervisningsministeren fastsætter regler om uddannelse af apotekernes tekniske personale. Karakterbekendtgørelsen Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse Eksamensbekendtgørelsen

•••

Stk. 3 Sundhedsstyrelsen kan fastsætte regler om apotekernes pligt efter § 11, stk. 1, nr. 9.

•••

Stk. 4 Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om, at klager over en uddannelsesinstitutions afgørelser truffet i medfør af regler fastsat efter stk. 2 kan indbringes for ministeren, og at omprøve og om bedømmelse i forbindelse med klager over forhold ved prøver kan resultere i en lavere karakter. Karakterbekendtgørelsen Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen Eksamensbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside