14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 24

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Har en apoteker som følge af sygdom været fraværende fra apoteket i mere end et år, rejser Sundhedsstyrelsen sag om tilbagekaldelse af apotekerbevillingen. Til brug ved afgørelsen af sagen skal Sundhedsstyrelsen foranledige, at der indhentes en erklæring fra apotekerens læge samt eventuelle yderligere erklæringer.

•••

Stk. 2 Kan apotekeren forventes varigt at genoptage driften af apoteket, udsætter Sundhedsstyrelsen spørgsmålet om tilbagekaldelse af apotekerbevillingen i indtil et år.

•••

Stk. 3 Kan driften af apoteket ikke forventes varigt genoptaget, eller er driften ikke genoptaget inden for den frist, der er fastsat i henhold til stk. 2, tilbagekalder ministeren for sundhed og forebyggelse bevillingen, jf. dog § 27.

•••
profile photo
Profilside