14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 23

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Efter en apotekers død kan dennes bo med Sundhedsstyrelsens godkendelse fortsætte driften af apoteket med en bestyrer i indtil 6 måneder efter dødsfaldet. I særlige tilfælde kan Sundhedsstyrelsen forlænge denne periode.

•••

Stk. 2 Ved fratræden efter § 22, stk. 1, nr. 2, og stk. 2, kan Sundhedsstyrelsen bestemme, at bevillingen for en periode på indtil 6 måneder ikke bortfalder, og at apotekeren i denne periode er pligtig at fortsætte driften. Sundhedsstyrelsen kan i særlige tilfælde forlænge perioden i yderligere 3 måneder.

•••
profile photo
Profilside