14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 18

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Apotekerbevillinger opslås ledige af Sundhedsstyrelsen på styrelsens hjemmeside med en ansøgningsfrist på mindst 4 uger og rettes mod ansøgere til apotekerbevilling efter § 15, stk. 1 og 2. Apotekerbevillinger opslås med apotek og tilknyttede enheder, idet en tiltrædende apoteker dog kan vælge ikke at overtage apoteksfilialer og apoteksudsalg, som er oprettet i medfør af §§ 5 og 6 eller opretholdt, uden at Sundhedsstyrelsen har givet påbud herom i medfør af § 7, stk. 1.

•••

Stk. 2 Efter anmodning meddeles der ansøgere og organisationer, hvis medlemmer er naturlige ansøgere til apotekerbevillinger, oplysning om ansøgernes navne.

•••

Stk. 3 Bevilling opslås ikke ledig, når en apoteker tilbydes bevillingen i henhold til § 4, stk. 4, nr. 3, eller når en apoteker anvender sin fortrinsret efter § 17.

•••
profile photo
Profilside