14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Apotekerloven § 11b

Lov om apoteksvirksomhed paragraf 11b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af apotekerloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 801 af 12. June 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11b Bevilling til at drive et apotek indebærer pligt til fra alle receptekspederende enheder at tilbyde patienter ordination af dosisdispensering af lægemidler med tilskud, jf. § 70 e, stk. 4, nr. 1, i lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed.

•••

Stk. 2 Lægemiddelstyrelsen kan fastsætte nærmere regler om apotekerens pligter i forhold til ordination af dosisdispensering af lægemidler efter stk. 1, herunder for bemandingen med behandlerfarmaceuter på receptekspederende enheder. Bekendtgørelse om apoteker og sygehusapotekers driftsforhold Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler Bekendtgørelse om medicintilskud til dosisdispenserede lægemidler

•••
profile photo
Profilside