14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anvisningsretsloven § 6

Lov om kommunal anvisningsret paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anvisningsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1045 af 06. November 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Kommunens udgifter i medfør af § 5, stk. 2, ved udlejning til flygtninge, jf. § 65 i lov om individuel boligstøtte, refunderes af staten med 100 pct. Refusionen udbetales kvartalsvis bagud på grundlag af en opgørelse over kommunens afholdte udgifter. Opgørelsen fremsendes til Udbetaling Danmark.

•••

Stk. 2 Flygtningen tilbagebetaler skyldige beløb i medfør af § 5, stk. 2, 2. pkt., til kommunalbestyrelsen i løbet af højst 5 år, idet tilbagebetalingen afpasses efter skyldnerens økonomiske forhold.

•••
profile photo
Profilside