14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Anvisningsretsloven § 5

Uddrag fra kommentarerne til anvisningsretsloven § 5:

Til § 5
Forslagets § 5, stk. 2 og 3, svarer i det væsentlige til § 14, stk. 2, 2.-4. pkt., i lov om boligbyggeri, for så vidt angår kommunens dækning af evt. lejetab i forbindelse med anvisningen. Dog foreslås i § 5, stk. 1, at kommunen får pligt til at reagere inden 7 hverdage fra udlejers meddelelse om en ledigbleven lejlighed. Ønsker kommunen at udnytte...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.