14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anvisningsretsloven § 5

Lov om kommunal anvisningsret paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anvisningsretsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1045 af 06. November 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Kommunalbestyrelsen skal inden 7 hverdage efter modtagelsen af udlejers meddelelse om en ledig lejlighed meddele udlejer, om anvisningsretten til lejligheden ønskes udnyttet.

•••

Stk. 2 Ønsker kommunalbestyrelsen at anvise en lejer, betaler kommunalbestyrelsen lejen fra det tidspunkt, fra hvilket en lejlighed er til rådighed for kommunalbestyrelsen, og indtil udlejning sker. Kommunalbestyrelsen garanterer desuden for lejerens opfyldelse af kontraktmæssige forpligtelser over for udlejer til at istandsætte boligen ved fraflytning.

•••

Stk. 3 Såfremt kommunalbestyrelsen undlader at give udlejer meddelelse inden den i stk. 1 angivne frist, eller såfremt kommunalbestyrelsen efter fristens udløb alligevel ikke ønsker at råde over den ledigblevne lejlighed, betaler kommunalbestyrelsen lejen som anført i stk. 2, dog ikke ud over det tidspunkt, hvorfra en opsigelse ville have haft virkning.

•••

Stk. 4 Stk. 1-3 finder også anvendelse ved efterfølgende udnyttelse af anvisningsret til en lejlighed som nævnt i § 1, stk. 5.

•••
profile photo
Profilside