14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Ansættelsesbevisloven § 5

Uddrag fra kommentarerne til ansættelsesbevisloven § 5:

Til § 5
Det foreslås, at sager om overtrædelse af loven kan indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn, hvor også arbejdsmarkedets parter har sæde, jf. § 100 i lov om arbejdsformidling og arbejdsløshedsforsikring mv. Det vil på samme måde som fx i feriesager være hensigtsmæssigt, at der er mulighed for en administrativ afgørelse af, o...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.