14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ansættelsesbevisloven § 4

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ansættelsesbevisloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. March 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Ændring af ansættelsesvilkårene
Arbejdsgiveren skal ved enhver ændring af de i § 2, stk. 1 og 2, og § 3, stk. 1, omhandlede forhold hurtigst muligt og senest 1 måned efter den dato, hvor ændringen træder i kraft, give lønmodtageren skriftlig besked herom. Det gælder dog ikke, hvis ændringen skyldes ændringer i de love, administrative bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, som arbejdsgiveren efter § 2, stk. 4, eller § 3, stk. 2, kan henvise til.

•••
profile photo
Profilside