14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ansættelsesbevisloven § 3

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ansættelsesbevisloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. March 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Udstationerede arbejdstagere
Hvis lønmodtageren skal udføre sit arbejde i et eller flere andre lande, og arbejdets varighed overstiger en måned, skal det eller de i § 2, stk. 3, nævnte dokumenter være lønmodtageren i hænde inden afrejsen. Ud over de oplysninger, der skal gives lønmodtageren efter § 2, stk. 1 og 2, skal dokumentet eller dokumenterne for udstationerede lønmodtageres vedkommende mindst indeholde følgende supplerende oplysninger:

  • 1) varigheden af det arbejde, der udføres i udlandet,

  • 2) den valuta, som lønnen udbetales i,

  • 3) i givet fald de fordele i kontanter og naturalier, der er forbundet med opholdet i udlandet,

  • 4) i givet fald vilkårene for lønmodtagerens tilbagevenden til hjemlandet, og

  • 5) om der er taget skridt til at få udstedt de nødvendige attester i forbindelse med udstationeringen.

•••

Stk. 2 For så vidt angår oplysninger, der er omfattet af stk. 1, nr. 2 og 3, kan de gives i det eller de i § 2, stk. 3, nævnte dokumenter ved en henvisning til de love, administrative bestemmelser, vedtægtsmæssige bestemmelser eller kollektive overenskomster, der gælder for de pågældende forhold.

•••
profile photo
Profilside