14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Ansættelsesbevisloven § 2

Uddrag fra forarbejderne til ansættelsesbevisloven § 2:

Til § 2
Bestemmelsen omhandler de oplysninger, som arbejdsgiveren er forpligtet til at give skriftligt til lønmodtageren. Endvidere omtales de dokumenter, hvori oplysningerne kan gives. Arbejdsgiveren kan give oplysningerne i følgende dokumenter: a. en skriftlig erklæring b. arbejdskontrakt c. ansættelsesbrev d. et eller flere andre dokumenter,...

Uddrag fra forarbejderne til ansættelsesbevisloven § 2:

Til § 2, stk. 2, nr. 8
Efter direktivets art. 2, pkt. 2, litra h skal arbejdsgiveren oplyse om »begyndelsesgrundløn, de komponenter i den løn, som arbejdstageren har ret til, samt med hvilken hyppighed denne udbetales«. Indtil januar/februar 1991 blev formuleringen »løn og betalingsmåde« anvendt i direktivudkastet. Det foreslås derfor, at arbejdsg...

Uddrag fra forarbejderne til ansættelsesbevisloven § 2:

Til § 2, stk. 2, nr. 9
Efter § 2, stk. 2, nr. 9 skal arbejdsgiveren oplyse om den normale daglige eller ugentlige arbejdstid. Arbejdsgiveren kan vælge om oplysningerne skal relatere sig til antallet af timer eller mødetider/klokkeslæt. Inden for bl.a. undervisningsområdet, hvor arbejdstiden i visse tilfælde fastsættes som en årsnorm, skal denne oplyses,...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.