14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Ansættelsesbevisloven § 1

Lov om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af ansættelsesbevisloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 240 af 17. March 2010. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Denne lov gælder for alle lønmodtagere, hvis ansættelsesforhold har en varighed på mere end 1 måned, og hvis gennemsnitlige ugentlige arbejdstid overstiger 8 timer. Loven gælder ikke for personer, som er omfattet af sømandsloven.

•••

Stk. 2 Som lønmodtagere anses personer, der modtager vederlag for personligt arbejde i tjenesteforhold.

•••

Stk. 3 Loven finder ikke anvendelse, i det omfang en pligt for arbejdsgiveren til at give lønmodtageren oplysninger om ansættelsesforholdet følger af kollektiv overenskomst og denne indeholder regler, der som minimum svarer til bestemmelserne i direktiv nr. 91/533 om arbejdsgiverens pligt til at underrette arbejdstageren om vilkårene for arbejdskontrakten eller ansættelsesforholdet.

•••

Stk. 4 Loven kan ikke ved aftale fraviges til ugunst for lønmodtageren, jf. dog stk. 3.

•••

Stk. 5 Beskæftigelsesministeren kan bestemme, at lønmodtagere, som har lejlighedsvist arbejde eller arbejde af særlig karakter, ikke skal være omfattet af denne lov.

•••
profile photo
Profilside