Anmeldelsesbekendtgørelsen § 75

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 75

Anmeldelse i henhold til de love, som er nævnt i bilag 1 og 2 til bekendtgørelsen om virksomhedsregistrering i en række skatte- og afgiftslove, skal mindst angive følgende:

  • 1) Virksomhedens navn.

  • 2) Adresse og eventuelle supplerede adresser.

  • 3) Driftsform, branche og eventuelle bibrancher.

  • 4) Dato for regnskabsårets afslutning.

  • 5) Ansvarlige deltagere i virksomheden, herunder indtrædelses- og udtrædelsesdato.

  • 6) Eventuelt tidligere indehaver.

  • 7) Andre forhold, som virksomheden skal registreres for i henhold til skatte- og afgiftslovene.

  • 8) Den person, som virksomheden har givet fuldmagt til at anmelde oplysninger om virksomheden til registrering.

Stk. 2 Sker der ændringer i de registrerede forhold, skal ændringerne anmeldes til registrering.