14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 74

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 74

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§74 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændringer vedrørende SCE-selskabets forhold skal være modtaget i Erhvervsstyrelsen senest 2 uger efter ændringens vedtagelse.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift). Ved enhver ændring i vedtægterne skal tillige vedlægges daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse.

•••

Stk. 3 § 20, stk. 7 og 8, finder med de fornødne tilpasninger tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside