Anmeldelsesbekendtgørelsen § 73

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022

Oprettelse af filial af udenlandsk SCE-selskab
§ 73

Anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk SCE-selskab skal mindst angive de oplysninger som er nævnt i § 19, stk. 1.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges de dokumenter, der følger af § 19, stk. 2, nr. 1 og 3.