Anmeldelsesbekendtgørelsen § 67

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 67

Anmeldelse af et SCE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende:

  • 1) Navn og eventuelle binavne.

  • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

  • 3) Adresse og hjemstedskommune.

  • 4) Stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

  • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

  • 6) Den tegnede kapitals størrelse og indbetalingsmåde.

  • 7) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse, jf. § 17.

  • 8) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.