14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 67

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 67

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§67 Anmeldelse af et SCE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende:

  • 1) Navn og eventuelle binavne.

  • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

  • 3) Adresse og hjemstedskommune.

  • 4) Stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

  • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

  • 6) Den tegnede kapitals størrelse og indbetalingsmåde.

  • 7) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse, jf. § 17.

  • 8) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

•••
profile photo
Profilside