Anmeldelsesbekendtgørelsen § 62

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 62

Anmeldelsen af et SE-selskab, der flytter hjemsted her til landet, skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Flytteplan og beretning.

  • 2) Myndighedsattest.

  • 3) Stiftelsesdokument og vedtægter.