14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 60

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 60

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§60 Anmeldelse af et SE-selskab med hjemsted her i landet skal mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Selskabskapitalens størrelse og indbetalingsmåde, størrelsen af den indbetalte kapital, hvis kun en del af kapitalen er indbetalt, og størrelsen af et eventuelt overkursbeløb.

 • 7) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter for disse, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17, hvis selskabet er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Eventuelt stiftelsesdokument og andre dokumenter udarbejdet i anledning af oprettelsen, herunder selskabets vedtægter.

 • 2) Officielt bevis for, at stiftelsesbetingelserne i henhold til SE-forordningens art. 2 og eventuelt § 4 i SE-loven er opfyldt.

 • 3) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

 • 4) Eventuel udskrift af forhandlingsprotokol for den konstituerede generalforsamling.

 • 5) Eventuelle myndighedsattester.

 • 6) Dokumentation for ordninger om medarbejderindflydelse.

 • 7) Eventuel dokumentation for indbetaling af selskabskapitalen, jf. § 18, stk. 2 og 3.

 • 8) Ved stiftelse af et SE-holdingselskab bevis i henhold til SE-forordningens art. 33, stk. 5.

 • 9) Øvrige oplysninger og dokumenter, der skal registreres og offentliggøres i henhold til SE-forordningen eller national ret.

•••
profile photo
Profilside