14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 6

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Som anmelder kan en virksomhed, jf. § 1, eller en person, som er bemyndiget af virksomheden, få adgang til at foretage anmeldelse af registreringspligtige oplysninger eller offentliggørelse af virksomhedsdokumenter, meddelelser eller erklæringer m.v., jf. §§ 2-4, hvis virksomheden eller personen:

  • 1) er accepteret af Erhvervsstyrelsen som bruger,

  • 2) har indgået en aftale med Erhvervsstyrelsen, der regulerer de nærmere regler for brugen af selvbetjeningsløsningen på www.virk.dk, eller

  • 3) benytter en digital signatur eller NemID, som er accepteret af Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 2 Er anmelder en virksomhed, skal anmelders CVR-nummer anføres i anmeldelsen.

•••

Stk. 3 Ved erhvervsmæssig anmeldelse af oprettelse af en virksomhed for andre, skal anmelder bekræfte at være enten advokat, godkendt revisor eller optaget i Registret til bekæmpelse af hvidvask, som opretter af selskaber, virksomheder eller andre juridiske personer.

•••
profile photo
Profilside