Anmeldelsesbekendtgørelsen § 58

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 58

Anmeldelse af en europæisk økonomisk firmagruppe eller af et forretningssted for en firmagruppe med hjemsted i et andet EU-land skal mindst angive følgende:

  • 1) Navn og eventuelle binavne.

  • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

  • 3) Fulde navn eller firma, retlig organisationsform, adresse eller hjemsted og i givet fald registreringsnummer for firmagruppens medlemmer.

  • 4) Firmagruppens forretningsførere, jf. § 17.

  • 5) Firmagruppens varighed, hvis denne ikke er ubegrænset.

  • 6) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

  • 7) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

  • 8) Tegningsberettigede personer, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges firmagruppens stiftelsesoverenskomst.