14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 54

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Stiftelsesdokument, vedtægter, og eventuelle andre dokumenter oprettet i forbindelse med stiftelsen.

  • 2) En erklæring afgivet af forvalteren, jf. stk. 2, hvor det fremgår, at de anmeldte forhold er i overensstemmelse med bestemmelserne om kapitalforeninger eller AIF-SIKAV’er i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v.

•••

Stk. 2 Forvalterens erklæring skal være underskrevet i overensstemmelse med forvalterens tegningsregel.

•••

Stk. 3 Hvis stifter, forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal der vedlægges dokumentation for registrering af selskabet i hjemlandet.

•••
profile photo
Profilside