14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 53

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 53

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§53 Stiftelse
Anmeldelse af en stiftelse skal for kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en mindst angive følgende:

  • 1) Navn og eventuelle binavne.

  • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

  • 3) Hjemsted og hjemstedskommune.

  • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

  • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

  • 6) Stiftere, ledelsesmedlemmer, ejere, forvaltere og depositarer, jf. § 17, jf. dog stk. 2.

  • 7) Revisor, jf. § 17, hvis kapitalforeningen eller AIF-SIKAV’en er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

•••

Stk. 2 Hvis stifter, forvalter eller depositar er et udenlandsk selskab, skal det oplyses, hvilket selskabsregister selskabet er registreret i samt registreringsnummer.

•••
profile photo
Profilside