14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 49

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 49

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§49 Ændringer i registrerede forhold
Anmeldelse af ændring af vedtægter eller et andet registreret forhold skal vedlægges dokumentation for ændringens lovlige vedtagelse (protokoludskrift) og eventuelt samtykke fra virksomhedsdeltageren, jf. § 12, stk. 2, i lov om medarbejderinvesteringsselskaber. Ved enhver vedtægtsændring skal nye daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse vedlægges anmeldelsen.

•••

Stk. 2 Ændres medlemmer af ledelsen eller revisor, finder § 17 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Ændring af bopælsadresse for personer med et dansk CPR-nummer med folkeregisteradresse i Danmark skal ikke anmeldes.

•••
profile photo
Profilside