14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 48

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 48

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§48 Stiftelse
Anmeldelse af en stiftelse skal for medarbejderinvesteringsselskabet mindst angive følgende:

  • 1) Navn og eventuelle binavne.

  • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

  • 3) Adresse og hjemstedskommune.

  • 4) Stiftelsesdato, formål og seneste vedtægtsdato.

  • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

  • 6) Ledelsesmedlemmer, jf. § 17.

  • 7) Virksomhedsdeltageren, jf. § 17.

  • 8) Tegningsberettigede personer, jf. § 17.

  • 9) Revisor, jf. § 17.

  • 10) Lønorganisationens godkendelse af aftale om medarbejderinvesteringsselskabet samt dokumentation for resultatet af afstemningen.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges selskabets daterede vedtægt og dokumentation for den lovlige vedtagelse heraf (stiftelsesdokument el.lign.).

•••
profile photo
Profilside