14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 45

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 45

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§45 Anmeldelse af genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som er blevet slettet fra Erhvervsstyrelsens register, skal angive oplysningerne i § 37, stk. 1.

•••

Stk. 2 Hvis virksomheden i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom anmeldes for den manglende periode.

•••

Stk. 3 Anmeldelsen skal vedlægges dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 24, stk. 2, nr. 1 og 2, samt manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

•••
profile photo
Profilside