Anmeldelsesbekendtgørelsen § 45

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 45

Anmeldelse af genregistrering af et interessentskab eller et kommanditselskab omfattet af § 2, stk. 3, 2. pkt., i lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, som er blevet slettet fra Erhvervsstyrelsens register, skal angive oplysningerne i § 37, stk. 1.

Stk. 2 Hvis virksomheden i en periode har haft ansvarlige deltagere, der var kapitalselskaber, men dette ikke har været anmeldt, skal oplysninger herom anmeldes for den manglende periode.

Stk. 3 Anmeldelsen skal vedlægges dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 24, stk. 2, nr. 1 og 2, samt manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.