14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 44

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 44

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§44 Genoptagelse m.v.
Anmeldelse af genoptagelse af en erhvervsdrivende virksomhed med begrænset ansvar, skal mindst angive følgende:

  • 1) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

  • 2) Revisor, jf. § 17, hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges dokumenter, som er nævnt i denne bekendtgørelses § 24, stk. 2, nr. 1, 2 og 5, samt manglende årsrapport eller undtagelseserklæring, der skulle have været indsendt inden anmeldelsestidspunktet.

•••

Stk. 3 Hvis virksomheden har indsendt undtagelseserklæring, kan Erhvervsstyrelsen forlange, at der indberettes en erklæring udarbejdet af en godkendt revisor om, at virksomheden er solvent.

•••
profile photo
Profilside