14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 37

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Anmeldelse af en stiftelse skal for en virksomhed med begrænset ansvar mindst angive følgende:

 • 1) Navn og eventuelle binavne.

 • 2) Branche og eventuelle bibrancher.

 • 3) Adresse og hjemstedskommune.

 • 4) Stiftelses- og vedtægtsdato, formål og tegningsregel.

 • 5) Regnskabsår og første regnskabsperiode.

 • 6) Ledelsesmedlemmer og eventuelle suppleanter, jf. § 17.

 • 7) Tegningsberettigede personer, jf. § 17.

 • 8) Revisor, jf. § 17, hvis virksomheden er omfattet af revisionspligt efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

 • 1) Virksomhedens daterede vedtægter.

 • 2) Dokumentation for den lovlige vedtagelse af stiftelsen (stiftelsesdokument el.lign.).

 • 3) Dokumentation for at der er mindst to deltagere i virksomheden.

•••
profile photo
Profilside