14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 35

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Grænseoverskridende flytning af hjemsted
Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en flytning af et kapitalselskabs hjemsted til et andet EU/EØS-land skal mindst vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

  • 2) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om at betingelserne i selskabslovens § 318 k er opfyldt.

  • 3) Erklæring fra det centrale ledelsesorgan om, at medarbejdernes medbestemmelse er i overensstemmelse med reglerne i selskabsloven herom, såfremt bestemmelserne finder anvendelse.

  • 4) Dokumentation for at lovgivningen i det land, som kapitalselskabet ønsker at flytte fra eller flytte til, tillader grænseoverskridende flytning af hjemsted, jf. selskabslovens § 318 a, stk. 2.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal endvidere vedlægges en flytteredegørelse, medmindre dokumentet ikke udarbejdes, eller det er indsendt sammen med flytteplanen, jf. selskabslovens § 318 c.

•••

Stk. 3 Hvis generalforsamlingen har gjort beslutningen om vedtagelsen af den grænseoverskridende flytning betinget af, at generalforsamlingen efterfølgende godkender de fastlagte retningslinjer for medarbejdernes medbestemmelse, jf. selskabslovens § 318 j, skal der endvidere vedlægges dokumentation for, at denne efterfølgende godkendelse har fundet sted.

•••
profile photo
Profilside