Anmeldelsesbekendtgørelsen § 33

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 33

Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en grænseoverskridende spaltning, hvor det modtagende kapitalselskab ikke skal høre under dansk ret, skal vedlægges følgende dokumenter: