Anmeldelsesbekendtgørelsen § 32

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Grænseoverskridende spaltning
§ 32

Anmeldelse af en grænseoverskridende spaltning skal som bilag til en spaltningsplan, angive følgende oplysninger om de deltagende selskaber, der ikke hører under dansk ret:

  • 1) Selskabernes form, navn, adresse og hjemsted.

  • 2) Hvilke selskabsregistre de deltagende selskaber er registreret i samt registreringsnumrene i registrene.