14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 31

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 31

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§31 National spaltning
Anmeldelse af beslutningen om at gennemføre en spaltning skal angive oplysninger om eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen, jf. § 17 med de fornødne tilpasninger.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse.

  • 2) Daterede vedtægter med den fuldstændige ordlyd i den nye affattelse, hvis vedtægterne for de deltagende selskaber er ændret som følge af spaltningen.

  • 3) Daterede vedtægter for eventuelle nye selskaber, der opstår som led i spaltningen.

•••

Stk. 3 Følgende dokumenter skal endvidere vedlægges, medmindre dokumenterne ikke skal udarbejdes, eller de er indsendt sammen med spaltningsplanen eller meddelelsen om fravalg af spaltningsplan:

•••
profile photo
Profilside