14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Kan en anmeldelse undtagelsesvis ikke foretages via selvbetjeningsløsningen, skal anmeldelse ske ved anvendelse af selskabsblanketten på www.virk.dk. Tilsvarende gør sig gældende for juridiske enheder, der skal registreres efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen ved anvendelse af særlig blanket. Oplysning herom offentliggøres på www.virk.dk.

•••

Stk. 2 Blanketten vedlagt dokumentation skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

•••

Stk. 3 Indeholder en blanket anmeldelse af ændringer i flere forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold.

•••
profile photo
Profilside