Anmeldelsesbekendtgørelsen § 3

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023 og bekendtgørelse nr. 1286 af 09. november 2023

§ 3

Kan en anmeldelse undtagelsesvis ikke foretages via selvbetjeningsløsningen, skal anmeldelse ske ved anvendelse af selskabsblanketten på www.virk.dk. Tilsvarende gør sig gældende for juridiske enheder, der skal registreres efter reglerne i skatte- og afgiftslovgivningen ved anvendelse af særlig blanket. Oplysning herom offentliggøres på www.virk.dk.

Stk. 2 Blanketten vedlagt dokumentation skal indsendes digitalt til Erhvervsstyrelsen.

Stk. 3 Indeholder en blanket anmeldelse af ændringer i flere forhold, kan registrering ske samlet eller særskilt for de enkelte forhold.