14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 25

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 Anmeldelse af genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet fra Erhvervsstyrelsens register, jf. selskabslovens § 350, skal foruden oplysningerne i § 18, stk. 1, tillige vedlægges dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger.

•••

Stk. 2 Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens § 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter indberettes for den manglende periode.

•••
profile photo
Profilside