Anmeldelsesbekendtgørelsen § 25

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

§ 25

Anmeldelse af genregistrering af en filial af et udenlandsk kapitalselskab, som er blevet slettet fra Erhvervsstyrelsens register, jf. selskabslovens § 350, skal foruden oplysningerne i § 18, stk. 1, tillige vedlægges dokumentation for, at de forhold, der har ført til sletningen, ikke længere foreligger.

Stk. 2 Hvis filialen er blevet slettet som følge af manglende indsendelse af årsrapport, jf. selskabslovens § 350, stk. 1, nr. 3, skal årsrapporter indberettes for den manglende periode.