Anmeldelsesbekendtgørelsen § 25

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 865 af 23. juni 2024

§ 25

Anmeldelse af beslutning om sletning af en filial skal vedlægges dokumentation for beslutningens lovlige vedtagelse (protokoludskrift).

Stk. 2 Når en filial af et hovedselskab, der er hjemmehørende i et EU-land, er slettet, underrettes den kompetente myndighed i det pågældende land.

Stk. 3 Modtager Erhvervsstyrelsen underretning fra en kompetent myndighed i et EU-land om sletning af en filial af et dansk selskab, indføres oplysningen i styrelsens it-system.