Anmeldelsesbekendtgørelsen § 19

Denne konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen

Bekendtgørelse nr. 1244 af 29. august 2022,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 385 af 05. april 2023

Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab
§ 19

Anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive følgende:

  • 1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form, hjemsted, stiftelses- og vedtægtsdato, formål, tegningsregel, evt. tegnede kapital, regnskabsår, selskabsregister og registreringsnummer.

  • 2) Navn på den eller de tegningsberettigede personer for det udenlandske selskab.

  • 3) Filialens branche og eventuelle bibranche.

  • 4) Filialens navn, adresse, formål og tegningsregel.

  • 5) Filialbestyrere, jf. § 17.

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet.

  • 2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landende.

  • 3) Filialbestyrernes fuldmagt.