14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 19

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Oprettelse af filial af udenlandsk kapitalselskab
Anmeldelse af oprettelse af en filial af et udenlandsk kapitalselskab skal mindst angive følgende:

  • 1) Det udenlandske selskabs navn, retlige form, hjemsted, stiftelses- og vedtægtsdato, formål, tegningsregel, evt. tegnede kapital, regnskabsår, selskabsregister og registreringsnummer.

  • 2) Navn på den eller de tegningsberettigede personer for det udenlandske selskab.

  • 3) Filialens branche og eventuelle bibranche.

  • 4) Filialens navn, adresse, formål og tegningsregel.

  • 5) Filialbestyrere, jf. § 17.

•••

Stk. 2 Anmeldelsen skal vedlægges følgende dokumenter:

  • 1) Officielt bevis, der højst må være 3 måneder gammelt, for at det udenlandske selskab er lovligt bestående i hjemlandet.

  • 2) Det udenlandske selskabs stiftelsesdokument og vedtægter, hvis selskabet har hjemsted uden for EU- og EØS-landende.

  • 3) Filialbestyrernes fuldmagt.

  • 4) For kapitalselskaber med hjemsted udenfor EU- og EØS-landene officielt bevis fra vedkommende selskabs hjemland, som dokumenterer, at et dansk selskab med samme formål som den anmeldte filial kan drive virksomhed i det pågældende land gennem en filial.

•••
profile photo
Profilside