14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 15

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Gebyr for bestilling af virksomhedsdokumenter m.v.
Udskrifter af oplysninger om virksomheder og fotokopier eller aftryk af eventuelle mikrofilm af de dokumenter, der, jf. § 14, stk. 1, er offentligt tilgængelige, kan bestilles i Det Centrale Virksomhedsregister.

•••

Stk. 2 For oplysninger, jf. stk. 1, opkræves betaling. De til enhver tid gældende takster fremgår af www.erhvervsstyrelsen.dk. Betalingen opkræves efterfølgende, jf. dog stk. 3, 2. pkt. § 11, stk. 4 og 5, finder tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 3 Enhver kan efter indgåelse af en aftale med Erhvervsstyrelsen på vilkår, som er fastsat i aftalen, få adgang til oplysninger og dokumenter i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. stk. 2. Erhvervsstyrelsen kan bestemme, at brugeradgang til oplysninger og dokumenter i Det Centrale Virksomhedsregister forudsætter betaling med elektroniske betalingsmidler.

•••
profile photo
Profilside