14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 12

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Udsendelse af breve m.v. fra Erhvervsstyrelsen
Erhvervsstyrelsen kan udstede dokumenter i medfør af selskabslovgivningen eller regler udstedt i medfør heraf med maskinelt eller på tilsvarende måde gengivet underskrift eller med digital signatur eller NemID, der sikrer en entydig identifikation af den person, som har udstedt afgørelsen eller dokumentet.

•••

Stk. 2 Følgende digitalt generede breve udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender:

  • 1) Kvitteringer for modtagelse af indberetninger.

  • 2) Kvitteringer for foretagne registreringer.

  • 3) Digitalt genererede udskrifter fra Det Centrale Virksomhedsregister.

  • 4) Tvangsopløsningsbreve.

  • 5) Breve om sletning af interessentskaber eller kommanditselskaber fra Erhvervsstyrelsens register.

•••

Stk. 3 Dokumenter, som ikke er digitalt genererede, hvorved der kvitteres, rykkes eller foretages andre sagsbehandlingsskridt, der ikke er væsentlige, kan udsendes alene med angivelse af Erhvervsstyrelsen som afsender.

•••

Stk. 4 Erhvervsstyrelsen kan sende breve o.l. til virksomheder og personer om forhold, der er omfattet af selskabslovgivningen eller forskrifter udstedt i medfør heraf, på følgende måder:

  • 1) Som digital post til virksomhedens eller personens digitale postkasse i Digital Post, tilknyttet virksomhedens CVR-nummer, henholdsvis personens CPR-nummer, medmindre virksomheden eller personen er fritaget for tilslutning til Digital Post.

  • 2) Via e-mail til en e-mailadresse, som virksomheden eller personen har oplyst i forbindelse med en konkret sag eller henvendelse.

  • 3) Som papirbaseret post til virksomhedens hjemstedsadresse eller personens bopælsadresse.

•••
profile photo
Profilside