14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 11

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Registreringsbevis og gebyr for registrering
Når registrering af det anmeldte forhold er gennemført, sendes bekræftelse på registreringen og udskrift af de registrerede oplysninger (registreringsbevis) til anmelder.

•••

Stk. 2 Oversigt over de virksomhedsformer, der er omfattet af registreringsgebyr, samt de til enhver tid gebyrbelagte registreringer og gældende takster fremgår af www.erhvervsstyrelsen.dk.

•••

Stk. 3 For gebyrbelagte registreringer sendes gebyropkrævning til anmelderen, der er gebyrpligtig over for Erhvervsstyrelsen efter de takster, der er fastsat, jf. stk. 2.

•••

Stk. 4 Betaling af registreringsgebyr skal ske på de af Erhvervsstyrelsen anviste fremgangsmåder.

•••

Stk. 5 Overskrides betalingsfristen, vil der blive pålagt rykkergebyr til dækning af Erhvervsstyrelsens omkostninger i forbindelse med rykkerproceduren. Bliver registreringsgebyret med tillæg af rykkergebyr fortsat ikke betalt, oversendes gebyrkravet til inkasso. De til enhver tid gældende takster for rykkergebyr fremgår af www.erhvervsstyrelsen.dk.

•••

Stk. 6 Erhvervsstyrelsen kan opkræve gebyret efter stk. 3 og 5 månedsvist.

•••

Stk. 7 Hvis en anmeldelse ikke fører til registrering, skal der ikke betales gebyr. Et eventuelt forudbetalt gebyr returneres.

•••
profile photo
Profilside