14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anmeldelsesbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om anmeldelse, registrering, gebyr samt offentliggørelse m.v. i Erhvervsstyrelsen paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anmeldelsesbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1377 af 12. December 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Bekendtgørelsens kapitel 2-10 og 12-13 finder anvendelse på følgende virksomheder, som i henhold til selskabslovgivningen skal være registreret i Erhvervsstyrelsens it-system:

 • 1) Kapitalselskaber:

  • a) Aktieselskaber.

  • b) Anpartsselskaber.

  • c) Partnerselskaber.

 • 2) Virksomheder, der er under tilsyn af Finanstilsynet, eller hvor virksomhed kun kan udøves efter tilladelse af Finanstilsynet, og som ikke er aktieselskaber, men som skal registreres efter reglerne om aktieselskaber:

  • a) Spare- og andelskasser.

  • b) Investeringsforeninger og SIKAV’er.

  • c) Tværgående pensionskasser.

  • d) Gensidige forsikringsselskaber, bortset fra selskaber omfattet af §§ 301 og 302 i lov om finansiel virksomhed.

  • e) Firmapensionskasser.

  • f) Sparevirksomheder.

 • 3) Virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

 • 4) Erhvervsdrivende fonde.

 • 5) Europæiske økonomiske firmagrupper.

 • 6) SCE-selskaber.

 • 7) SE-selskaber.

 • 8) DSB.

 • 9) Energinet.dk.

 • 10) Naviair.

 • 11) Danpilot.

 • 12) Nordsøenheden.

 • 13) Fjernforbindelsen Frederikssund.

 • 14) Finansiel Stabilitet.

 • 15) EKF Danmarks Eksportkredit.

 • 16) Vækstfonden.

 • 17) Kapitalforeninger og AIF-SIKAV’er.

 • 18) Medarbejderinvesteringsselskaber.

•••

Stk. 2 Bekendtgørelsens kapitel 2 og 11-13 finder anvendelse på registreringer, som foretages i Erhvervsstyrelsens it-system i henhold til skatte- og afgiftslovgivningen.

•••

Stk. 3 Bekendtgørelsens § 8, stk. 1, og § 9, finder anvendelse på juridiske enheder, der ikke er omfattet af en lovbestemt pligt til registrering, men som frivilligt lader sig registrere i Det Centrale Virksomhedsregister, jf. §§ 6 og 8 i bekendtgørelse om Det Centrale Virksomhedsregister og datacvr.virk.dk, og de dertil knyttede produktionsenheder, jf. lov om Det Centrale Virksomhedsregister § 4. Oplysning herom offentliggøres på www.erhvervsstyrelsen.dk.

•••
profile photo
Profilside