14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anerkendelsesloven Kapitel 2 a

Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. kapitel 2 a

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af anerkendelsesloven og bygger på lov nr. 1871 af 29. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Anerkendelsesloven

Kapitel 2 a

Proportionalitetsvurdering forud for vedtagelse af ny eller ændret regulering af erhverv

§2a Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/958 af 28. juni 2018 om en proportionalitetstest forud for vedtagelse af ny regulering af erhverv gælder her i landet.

Stk. 2 Uddannelses- og forskningsministeren kan fastsætte regler om procedure ved meddelelse af proportionalitetsvurderinger i henhold til proportionalitetstestdirektivet.

profile photo
Profilside