14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Anerkendelsesloven § 9

Uddrag fra kommentarerne til anerkendelsesloven § 9:

Til § 9
Med den foreslåede bestemmelse i § 9, som er ny, søges anerkendelsesdirektivets artikel 55 a gennemført.Med den foreslåede bestemmelse i § 9, stk. 1, gennemføres direktivets artikel 55 a, stk. 1, 1. led. Såfremt adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv i Danmark forudsætter gennemførelse af et praktikophold, skal den kompetente myndighed, når...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.