14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anerkendelsesloven § 9

Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anerkendelsesloven og bygger på lov nr. 1871 af 29. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Forudsætter adgang til udøvelse af et lovreguleret erhverv i Danmark gennemførelse af et praktikophold, skal den kompetente myndighed, når den behandler en ansøgning om tilladelse til at udøve erhvervet, anerkende praktikophold, der er gennemført

  • 1) i et andet EU-land,

  • 2) i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller

  • 3) i et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelse af lovregulerede erhverv.

•••

Stk. 2 Praktikophold gennemført i et tredjeland skal tages i betragtning ved behandling af ansøgninger efter stk. 1.

•••

Stk. 3 Det er en betingelse for anerkendelsen af et praktikophold, at praktikopholdet er i overensstemmelse med de danske offentliggjorte retningslinjer herom. Beskikkelsesbekendtgørelsen

•••

Stk. 4 Vedkommende minister kan fastsætte regler om varigheden af den del af praktikopholdet, som kan gennemføres i udlandet. Beskikkelsesbekendtgørelsen

•••
profile photo
Profilside