14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Anerkendelsesloven § 8

Uddrag fra kommentarerne til anerkendelsesloven § 8:

Til § 8
Med den foreslåede bestemmelse i § 8, der er ny, fastsættes en hjemmel til, at vedkommende minister bemyndiges til at fastsætte nærmere regler i en bekendtgørelse med henblik på opfyldelse af artikel 4 a – 4 d i anerkendelsesdirektivet, som vedrører det europæiske erhvervspas.Med Europa-Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 2015/983 af 24...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.