14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Anerkendelsesloven § 5

Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer m.v. paragraf 5

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af anerkendelsesloven og bygger på lov nr. 1871 af 29. December 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§5 Den kompetente myndighed påser, at personer fra et medlemsland, som har udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, og som søger om adgang til varigt at udøve et lovreguleret erhverv i Danmark, opfylder de betingelser, der er nævnt i § 3, stk. 1, for at udøve erhvervet.

•••

Stk. 2 Den kompetente myndighed påser, at personer uanset statsborgerskab opfylder de betingelser for udøvelsen af det lovregulerede erhverv, som fremgår af reglerne for det enkelte erhverv.

•••

Stk. 3 Den kompetente myndighed, der modtager anmeldelse fra en tjenesteyder med udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer, påser, at de dokumenter, der efter reglerne for det enkelte erhverv er påkrævet for anmeldelsen af midlertidig og lejlighedsvis tjenesteydelse, indgår i anmeldelsen.

•••

Stk. 4 Er der tale om et lovreguleret erhverv, der har konsekvenser for den offentlige sundhed og sikkerhed, og er der fastsat krav om forudgående kontrol i reglerne for det pågældende erhverv, påser den kompetente myndighed, at de dokumenter, der efter reglerne for det enkelte erhverv er påkrævet for anmeldelsen af midlertidig og lejlighedsvis tjenesteydelse, jf. stk. 3, indgår i anmeldelsen. Den kompetente myndighed påser tillige, om tjenesteyderen opfylder betingelserne, jf. stk. 1 og 2, og underretter tjenesteyderen om, hvorvidt der skal foretages forudgående kontrol af denne.

•••
profile photo
Profilside