14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Anerkendelsesloven § 23

Uddrag fra kommentarerne til anerkendelsesloven § 23:

Til § 23
...
Til nr. 1 Lærerkvalifikationer m.v., der giver adgang til at undervise ved danskuddannelse for voksne udlændinge, herunder arbejdsmarkedsrettet danskundervisning, er nærmere reguleret på bekendtgørelsesniveau i bekendtgørelse nr. 65 af 22. januar 2014 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. Det fremgår således af bekendtgørelsens § 21, stk. 1, at lære...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.