14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Anerkendelsesloven § 22

Uddrag fra kommentarerne til anerkendelsesloven § 22:

Til § 22
...
Til nr. 1 Affattelsen af fodnotehenvisningen til lovens titel foreslås ændret som konsekvens af ændringen af direktivet om anerkendelse af erhvervsmæssige kvalifikationer.... Til nr. 2 Det foreslås, at personer, der er lovligt etablerede i andre EU-lande, EØS-lande eller i lande, som EU har indgået aftale med om udøvelse af lovregulerede erhverv, og som opfylder betingelserne i artikel 4 f i anerkendelsesdirektivet, jf. lovforslagets § 10, kan få beskikkelse til alene at udføre en del af de arbejder, som landinspektører med beski... Til nr. 3 Som konsekvens af nr. 2 foreslås eneretten efter den nuværende § 4, stk. 1, udvidet med personer, som efter lovens § 2 har opnået specifik adgang til at udføre matrikulære arbejder. Afholdelse af skelforretninger vil dog fortsat kræve beskikkelse efter lovens § 1 (se bemærkningerne til nr. 2)....

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.